administracinis

administrãcinis,adj. (1) 1. administracijai priklausantis: Administrãcinis centras . Administrãciniai organai . 2. administracijai būdingas: Jis pasižymėjo administraciniais sugebėjimais . 3. vykdomosios valdžios organų nustatytas: Administrãcinė tvarka . Administrãcinė linija (galutinai nenustatyta tarp valstybių siena) .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • administracinis — administrãcinis, administrãcinė bdv. Administrãcinis teritòrijos suski̇̀rstymas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • administracinis sprendimas — statusas Aprobuotas sritis viešasis administravimas apibrėžtis Administracinis aktas ar nustatyta tvarka priimtas kitas nustatytos formos dokumentas, kuriame išreikšta viešojo administravimo subjekto valia. atitikmenys: angl. administrative… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • administracinis teismas — statusas T sritis Politika apibrėžtis Specializuotas teismas, sprendžiantis ginčus, kylančius valdymo srityje, kai bent viena iš šalių yra valstybė, savivaldybė ar kuri nors valstybės ar savivaldybės institucija, įstaiga ar tarnautojas. Pirmieji… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • administracinis patikrinimas — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atliekamas patikrinimas siekiant patikrinti pareiškėjo ir (arba) paramos gavėjo pateiktų duomenų teisingumą ir pareiškėjo,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • administracinis aktas — statusas Aprobuotas sritis viešasis administravimas apibrėžtis Viešojo administravimo subjekto išleistas nustatytos formos teisės aktas. atitikmenys: angl. administrative act šaltinis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin.,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • administracinis nusižengimas — statusas Aprobuotas sritis administracinė teisė ir procesas apibrėžtis Administracinių nusižengimų kodekse ir kituose teisės aktuose uždrausta kalta pavojinga veika (veikimas arba neveikimas), už kurią numatyta administracinė nuobauda. šaltinis… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • administracinis reglamentavimas — statusas Aprobuotas sritis viešasis administravimas apibrėžtis Viešojo administravimo subjekto veikla, apimanti norminių administracinių aktų priėmimą įstatymams, Europos Sąjungos teisės aktams, ratifikuotoms Lietuvos Respublikos tarptautinėms… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • administracinis vienetas — statusas Aprobuotas sritis viešasis administravimas apibrėžtis Lietuvos Respublikos teritorijos dalis, kurioje valdymą organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba savivaldybės institucijos. atitikmenys: angl. administrative unit rus.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • administracinis planas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Planas, paprastai susijęs su operacijos planu ar įsakymu ir jį papildantis. Jame pateikiama su logistine ir administracine parama vykdomai operacijai susijusi informacija ir instrukcijos. atitikmenys: angl.… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • administracinis valdymas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Nurodymų administraciniais klausimais, pvz., personalo vadyba, tiekimas, paslaugos ir kt., nesusijusiais su pavaldžių ar kitų dalinių operaciniais uždaviniais, davimas pavaldžioms ar kitoms struktūroms.… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.